หมอขนิษฐา ไทยนครินทร์

พ.ญ.ขนิษฐา ตันติสิริสมบูรณ์

จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านเลสิก

“ความสุขของหมอ คือ การเปลี่ยนโลกของคนไข้ให้ชัดเจนสดใสค่ะ”

ประวัติการศึกษา

  • ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยม )
  • ประกาศนียบัตรสาขาจักษูวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • ประกาศนียบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี
  • Certificate in cornea and refractive surgery. Pepose Vision Institute,USA

เลสิกหมอขนิษฐา จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านเลสิก ประสบการณ์กว่า 15 ปี

ปรึกษาคุณหมอเพิ่มเติมผ่าน Line

ประกาศนียบัตร

เลสิกหมอขนิษฐา

ทีมเจ้าหน้าที่ศูนย์เลสิกไทยนครินทร์

1. ว่าที่ร้อยตรีทิวา ไชยวุฒิ

หัวหน้าศูนย์เลสิกไทยนครินทร์

2. นส. วรณัน ผ่านพิภพ

เจ้าหน้าที่วัดสายตา

3. นายอาทิตย์ อุเทนสุต

      เจ้าหน้าที่เทคนิค

4. นส.รัชนีกร อุปถัมภ์

หัวหน้าห้องผ่าตัด

5. นายไพสิฐ กัลยารัตน์

จนท.คุมเครื่องเลเซอร์

6. นส.ชนภา สังข์ช่วย

ผู้ช่วยพยาบาล

LASIK DR. KANITTA

สนใจทำเลสิกกับหมอขนิษฐา