จอประสาทตาเป็นรู (retinal hole)

จอประสาทตาเป็นรู (retinal hole)

ในการตรวจประเมินสภาพตาเพื่อทำเลสิก จะมีขั้นตอนของการหยอดยาขยายม่านตาเพื่อตวจดูจอประสาทตาอย่างละเอียดด้วย มีคนไข้ส่วนน้อยที่อาจพบมีรูที่จอประสาทตา ซึ่งมักเป็นรูเล็กๆและไม่มีอาการ โดยเฉพาะในคนที่สายตาสั้นมากๆ จะมีโอกาสที่จอประสาทตาจะบางกว่าปกติและมีโอกาสพบรูได้บ่อยกว่าคนทั่วไป เรามาทำความรู้จักเรื่องนี้กันค่ะ

จอประสาทตาเป็นส่วนที่มีเซลล์รับแสง อยู่บรเวณด้านหลังของตา ตามรูป

สาเหตุของการเกิดรูที่จอประสาทตา

  1. ไม่ทราบสาเหตุ พบได้บ่อยที่สุด
  2. สายตาสั้นมาก เกิน 700 ขึ้นไป ในคนไข้ที่สายตาสั้น มีโอกาสที่จอประสาทตาจะบางกว่าปกติ และเกิดเป็นรูได้
  3. อุบัติเหตุกระแทกศีรษะ หรือกระแทกตา

อาการ

ส่วนใหญ่ไม่มีอาการ แต่ตรวจพบเจอโดยจักษุแพทย์จากการการขยายม่านตาเพื่อตรวจจอประสาทตาอย่างละเอียด ส่วนคนไข้ที่มีอาการจะมาด้วย อาการเห็นแสงฟ้าแลบ หรือเห็นจุดดำลอยไปมา

จอประสาทตามีรู อันตรายหรือไม่

ในกรณีที่พบรูที่จอประสาทตา หากปล่อยทิ้งไว้อาจนำไปสู่การเกิดจอประสาทตาลอกได้ เพราะน้ำวุ้นลูกตาที่อยู่ติดกับจอประสาทตาอาจไหลเข้าไปในรูเซาะจอประสาทตาให้ลอกตัว ดังนั้นแพทย์จึงแนะนำให้รักษาโดยการยิงเลเซอร์เพื่อปิดรู เพื่อไม่ให้น้ำเซาะเข้าไปได้ ลักษณะการยิงเลเซอร์นี้จะคล้ายๆ กับการชุนผ้าที่ขาดเป็นรู โดยเราจะยิงเลเซอร์ไปที่รอบๆ รู เลเซอร์จะทำให้เกิดแผลเป็น ทำให้รูนั้นปิดไปได้ การยิงเลเซอร์นี้ใช้เวลาไม่นาน ประมาณ 10-20 นาที และเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถกลับบ้านได้ แผลเลเซอร์มักจะแข็งแรงดีภายใน 2-4 สัปดาห์ (เครื่องเลเซอร์นี้จะเป็นเลเซอร์ไดโอด 532 ต่างจากเลเซอร์ที่ใช้ทำเลสิกที่มีความยาวคลื่น 193 นาโนเมตร)

สรุป

ในคนที่จะทำเลสิก หากมีรูที่จอประสาทตา ต้องยิงเลเซอร์รักษารูที่จอประสาทตาก่อน และรอจนหายดีประมาณ 1 เดือนแล้วจึงมาทำเลสิกต่อได้

ภาวะจอประสาทตาเป็นรู มักไม่มีอาการ หากตรวจพบแต่แรกสามารถรักษาได้ด้วยการเลเซอร์ทำให้รูนั้นปิดไป แต่หากปล่อยทิ้งไว้ไม่รักษาอาจทำให้เกิดจอประสาทตาลอกได้