Femto lasik

เฟมโตเลสิก

เฟมโตเลสิกคืออะไร

เฟมโตเลสิกหรือเลสิกแบบไร้ใบมีด เป็นเทคโนโลยีใหม่ในการใช้เลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา เลเซอร์ที่ใช้แยกชั้นกระจกตานี้คือ เฟมโตเซเคินเลเซอร์ (Femtosecond Laser) ที่มีความถี่สูง ทำให้สามารถใช้แยกชั้นกระจกตาได้อย่างแม่นยำในเวลาอันรวดเร็ว

สอบถามเพิ่มเติมผ่าน Line

เฟมโตเลสิกแตกต่างจากเลสิกแบบเดิมอย่างไร

โดยปกติ การทำเลสิกจะมี 2 ขั้นตอนคือ ขั้นแรกได้แก่การแยกชั้นกระจกตา ขั้นที่สองคือการเลเซอร์แก้ไขสายตา

ความแตกต่างจะอยู่ในขั้นตอนแรก ได้แก่ ขั้นของการแยกชั้นกระจกตา เลสิกแบบดั้งเดิมหรือ SBK เลสิก ใช้ใบมีดจิ๋วอัตโนมัติ ส่วนเฟมโตเลสิกใช้เฟมโตเลเซอร์ในการแยกชั้นกระจกตา จากนั้นขั้นที่สองคือการเลเซอร์แก้ไขสายตาจะเหมือนกัน

เฟมโตเลสิกเหมาะกับใคร

  • ผู้ที่มีสายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาวแต่กำเนิด
  • มีอายุ 20 ปีขึ้นไปและสายตาคงที่แล้ว
  • ผู้ที่มีความโค้งกระจกตามาก หรือแบนกว่าปกติ หรือสายตาเอียงมากๆ หรือตาตี่มากๆ ที่อาจจะไม่สามารถทำเลสิกแบบเดิมได้

นอกจากนั้นผู้ที่สามารถทำเลสิกแบบใบมีดได้ ก็สามารถทำเฟมโตเลสิกได้เช่นกัน เป็นอีกทางเลือกของผู้เข้ารับการรักษาสายตา

เครื่อง Femtosecond Laser FS200

รุ่นล่าสุดจากบริษัท Alcon เยอรมัน เป็นเครื่องเลเซอร์ที่เราเลือกใช้ในการแยกชั้นกระจกตา ร่วมกับการเลเซอร์ปรับค่าสายตาด้วยเครื่อง WaveLight EX500 เพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น ผ่านการรับรองจาก FDA ของสหรัฐอเมริกา

ข้อดีของการทำ เฟมโตเลสิก

  • เพิ่มความแม่นยำในการแยกชั้นกระจกตา
  • สามารถแยกชั้นกระจกตาได้บางมากขึ้น และสามารถเลือกความหนาของชั้นกระจกตาที่ต้องการแยกได้ตามต้องการ ทำให้ผู้ที่มีค่าสายตามากๆ มีโอกาสทำเลสิกได้มากขึ้น
  • ในคนที่มีขนาดลูกตาใหญ่หรือตาเล็กกว่าปกติ หรือมีความโค้งกระจกตามากกว่าปกติ สามารถทำเลสิกได้ปลอดภัยมากขึ้น

ข้อเสีย

  • ราคาค่อนข้างสูง
  • มีอาการตาแห้งหลังทำ ซึ่งมักจะดีขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเวลาผ่านไป

เลสิกหมอขนิษฐา จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านเลสิก ประสบการณ์กว่า 15 ปี

จองคิวทำเลสิกกับเรา คลิก